Επικοινωνία

Πίψου 9, Θεσσαλονίκη

Τ.Κ.54627

Τ: 2310 508034

F: 2310 508037

Πίψου 9, Θεσσαλονίκη

Τ.Κ.54627

Τ: 2310 508034

F: 2310 508037

Υπηρεσίες

 Η IDS Ε.Π.Ε. παρέχει ένα ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων υπηρεσιών.

Στρατηγική Επικοινωνίας & Σχεδιασμός Προβολής- Δημοσιότητας

Η εκπόνηση σχεδίων marketing αποτελεί μια πολυδιάστατη λειτουργία, η οποία αναλύει, εκτιμά και συνδυάζει το σύνολο των στοιχείων του μίγματος marketing της εκάστοτε επιχειρηματικής μονάδας: Προϊόν, Διανομή, Προβολή, Τιμή, Άνθρωποι.
Στο πλαίσιο αυτό, η IDS ΕΠΕ, παρέχει - μεταξύ άλλων τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη στρατηγικής επικοινωνίας.
  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη επικοινωνιακού πλάνου.
  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη στρατηγικής marketing και branding.
  • Ολοκληρωμένη υποστήριξη σε θέματα marketing και branding.
  • Σχεδιασμός και οργάνωση προγραμμάτων δημοσιότητας.
  • Σχεδιασμός και οργάνωση ενεργειών προώθησης.
  • Υλοποίηση εξειδικευμένων ενεργειών δημοσιότητας.
  • Οργάνωση και διαχείριση υπηρεσιών τύπου (Media Relations).
  • Εκπόνηση υλικού δημοσιότητας και προβολής.
  • Δημιουργική στρατηγική