Επικοινωνία

Πίψου 9, Θεσσαλονίκη

Τ.Κ.54627

Τ: 2310 508034

F: 2310 508037

Πίψου 9, Θεσσαλονίκη

Τ.Κ.54627

Τ: 2310 508034

F: 2310 508037

Υπηρεσίες

 Η IDS Ε.Π.Ε. παρέχει ένα ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων υπηρεσιών.

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

Η IDS ΕΠΕ διαθέτει εκτενή εμπειρία στην εκπόνηση θεματικών μελετών και ερευνών που άπτονται της ανάπτυξης των ανθρωπίνων πόρων.
Στις παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνονται:

  • Εκπόνηση σχεδίων διοίκησης ανθρώπινων πόρων.
  • Σχέδια αξιοποίησης και αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού.
  • Μελέτες θέσεων εργασίας. Συστήματα βελτίωσης απόδοσης – παραγωγικότητας.
  • Σχέδια αναβάθμισης ανθρωπίνων πόρων.
  • Ολοκληρωμένα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και δια βίου μάθησης.
  • Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα επιλογής προσωπικού.