Επικοινωνία

Πίψου 9, Θεσσαλονίκη

Τ.Κ.54627

Τ: 2310 508034

F: 2310 508037

Πίψου 9, Θεσσαλονίκη

Τ.Κ.54627

Τ: 2310 508034

F: 2310 508037

Υπηρεσίες

 Η IDS Ε.Π.Ε. παρέχει ένα ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων υπηρεσιών.

Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Μελέτες ανάλυσης σχεδιασμού και εφαρμογής έργων ΤΠΕ στο δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα.
Σχεδιασμός και Τεχνική Αρχιτεκτονική Εξειδικευμένων  πληροφοριακών  συστημάτων.
Σύγχρονα συστήματα επιχειρηματικών αποφάσεων και επιχειρηματικής ευφυΐας (Business Intelligence).
Ολοκληρωμένες λύσεις Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-Commerce) και διαδικτυακών εφαρμογών.
Συστήματα Διαχείρισης και εξυπηρέτησης Πελατών (CRM).