Επικοινωνία

Πίψου 9, Θεσσαλονίκη

Τ.Κ.54627

Τ: 2310 508034

F: 2310 508037

Πίψου 9, Θεσσαλονίκη

Τ.Κ.54627

Τ: 2310 508034

F: 2310 508037

Πελάτες

Το πελατολόγιο της IDS ΕΠΕ αποτελείται από επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα.

Δημόσιο - Οργανισμοί

 • Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 • Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
 • Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης .
 • Υπουργείο Ανάπτυξης
 • Υπουργείο Υγείας
 • Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
 • Περιφέρεια Θεσσαλίας
 • Περιφέρεια Πελοποννήσου
 • Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
 • Περιφέρεια Αττικής – ΕΥΔ Π.Ε.Π. Αττικής
 • Περιφέρεια Ιονίων Νήσων - ΕΥΔ ΠΕΠ  Ιονίων Νήσων
 • Περιφέρεια Θεσσαλίας – ΕΔΑ  Περιφέρειας Θεσσαλίας
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης