Επικοινωνία

Πίψου 9, Θεσσαλονίκη

Τ.Κ.54627

Τ: 2310 508034

F: 2310 508037

Πίψου 9, Θεσσαλονίκη

Τ.Κ.54627

Τ: 2310 508034

F: 2310 508037

Πελάτες

Το πελατολόγιο της IDS ΕΠΕ αποτελείται από επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα.

Αναπτυξιακές Εταιρείες – Δημοτικές Επιχειρήσεις

 • Οργανισμός Τουριστικής Προβολής & Μάρκετινγκ Νομού Θεσσαλονίκης
 • Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών
 • Αναπτυξιακή Ξάνθης  Α.Ε
 • Δημοτική Αναπτυξιακή Επιχείρηση Καβάλας
 • ΔΕΕΚΜΕ Δήμου Θεσσαλονίκης  
 • Δ.Ε.Π.Θ.Ε Δήμου Θεσσαλονίκης (FM100 - TV100)
 • Δημοτική Επιχείρηση Αθήνα 9,84 FM
 • Δημοτική Επιχείρηση Νέστος – Ροδόπη
 • Αναπτυξιακή Εταιρία Δήμου Αθηναίων
 • Αναπτυξιακή Εταιρία Δήμου Θεσσαλονίκης
 • Ανατολική Α.Ε.
 • Βορειοδυτική Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης
 • Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών