Επικοινωνία

Πίψου 9, Θεσσαλονίκη

Τ.Κ.54627

Τ: 2310 508034

F: 2310 508037

Πίψου 9, Θεσσαλονίκη

Τ.Κ.54627

Τ: 2310 508034

F: 2310 508037

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ Δράση 7 (02/11/2014)

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

 

Η εταιρία “ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕ”  με διακριτικό τίτλο “I.D.S. ΕΠΕ” συμμετέχει ως εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» η οποία υλοποιεί την πράξη «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ». Στα πλαίσια του εν λόγω έργου και συγκεκριμένα στην υλοποίηση της Δράσης 7: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ    ανακοινώνει την παρακάτω Προσφορά για μία (1) Θέση Εργασίας:

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ για απασχόληση σε εταιρεία εξειδικευμένων συμβούλων .

Απαραίτητα προσόντα:

• Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ

Παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας στο: info@ids-ltd.gr