Επικοινωνία

Πίψου 9, Θεσσαλονίκη

Τ.Κ.54627

Τ: 2310 508034

F: 2310 508037

Πίψου 9, Θεσσαλονίκη

Τ.Κ.54627

Τ: 2310 508034

F: 2310 508037

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Δράση 13 (02/11/2014)

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

 

Η εταιρία “ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕ”  με διακριτικό τίτλο “I.D.S. ΕΠΕ” συμμετέχει ως εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» στα πλαίσια της Πράξης «Τοπικό Σχέδιο στήριξης της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας στη Δυτική Θεσσαλονίκη». Στα πλαίσια του εν λόγω έργου και συγκεκριμένα στην υλοποίηση της Δράση 13: «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»  ανακοινώνει την παρακάτω Προσφορά για τρείς (3) Θέσεις Εργασίας:

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ για απασχόληση σε εταιρεία εξειδικευμένων συμβούλων .

Απαραίτητα προσόντα:

• Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ

Παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας στο: info@ids-ltd.gr