Επικοινωνία

Πίψου 9, Θεσσαλονίκη

Τ.Κ.54627

Τ: 2310 508034

F: 2310 508037

Πίψου 9, Θεσσαλονίκη

Τ.Κ.54627

Τ: 2310 508034

F: 2310 508037

Α.Σ. Ευρυτανία: Πρωτοβουλία για την απασχόληση. 11: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (01/12/2014)

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

 

Η εταιρία “ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕ”  με διακριτικό τίτλο “I.D.S. ΕΠΕ”, συμμετέχει και συντονίζει την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Α.Σ. Ευρυτανία: Πρωτοβουλία για την απασχόληση» η οποία υλοποιεί την πράξη «Δράσεις για την απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας». Στα πλαίσια του εν λόγω έργου και συγκεκριμένα στην υλοποίηση της Δράσης 11: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ    ανακοινώνει την παρακάτω Προσφορά για μία (1) Θέση Εργασίας:

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ για απασχόληση σε εταιρεία εξειδικευμένων συμβούλων .

Απαραίτητα προσόντα:

• Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ

Παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας στο: info@ids-ltd.gr