Επικοινωνία

Πίψου 9, Θεσσαλονίκη

Τ.Κ.54627

Τ: 2310 508034

F: 2310 508037

Πίψου 9, Θεσσαλονίκη

Τ.Κ.54627

Τ: 2310 508034

F: 2310 508037

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ : ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - Δράση 4 (1) (30/08/2014)...
ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ   Η εταιρία “ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕ”  με διακριτικό τίτλο “I.D.S. ΕΠΕ” συμμετέχει ως εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ : ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» η οποία υλοποιεί την πράξη «ΔΡΑΣΕΙΣ Γ...
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για τη δημιουργία προωθητικού υλικού δημοσιότητας...
20/8/2014   Η εταιρεία Καινοτομικά Αναπτυξιακά Συστήματα Ε.Π.Ε. (I.D.S. ΕΠΕ). αποτελεί μέλος του εταιρικού σχήματος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Πιερία Πρωτοβουλία για την Απασχόληση» και συμμετέχει στην υλοποίηση της Πράξης «Δράσεις για την απ...
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για τη δημιουργία προωθητικού υλικού δημοσιότητας...
20/8/2014   Η εταιρεία Καινοτομικά Αναπτυξιακά Συστήματα Ε.Π.Ε. (I.D.S. ΕΠΕ). αποτελεί μέλος του εταιρικού σχήματος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Πιερία Πρωτοβουλία για την Απασχόληση» και συμμετέχει στην υλοποίηση της Πράξης «Δράσεις για την απ...
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ - Δράση 7 (3) (01/07/2014)
ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ   Η εταιρία “ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕ”  με διακριτικό τίτλο “I.D.S. ΕΠΕ” συμμετέχει ως εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» η οποία υλοποιεί την πράξη «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕ...
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Δράση 13 (02/06/2014)...
ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ   Η εταιρία “ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕ”  με διακριτικό τίτλο “I.D.S. ΕΠΕ” συμμετέχει ως εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» στα πλαίσια της Πράξης «Τοπικό Σχέδ...