Επικοινωνία

Πίψου 9, Θεσσαλονίκη

Τ.Κ.54627

Τ: 2310 508034

F: 2310 508037

Πίψου 9, Θεσσαλονίκη

Τ.Κ.54627

Τ: 2310 508034

F: 2310 508037

ΙΝ.Ε.ΕΜ. Δίκτυο προώθησης της Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας και Eργασίας - Δράση 6.5 (01/09/2014)...
ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ   Η εταιρία “ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕ”  με διακριτικό τίτλο “I.D.S. ΕΠΕ” συμμετέχει ως εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΙΝ.Ε.ΕΜ. Δίκτυο προώθησης της Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας και Eργασίας » η ο...
ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ - Δράση 17 (30/08/2014)
ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ   Η εταιρία “ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕ”  με διακριτικό τίτλο “I.D.S. ΕΠΕ” συμμετέχει ως εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ» η οποία υλοποιεί την πράξη «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ». Στα ...
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ : ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - Δράση 9 (30/08/2014)...
ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ   Η εταιρία “ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕ”  με διακριτικό τίτλο “I.D.S. ΕΠΕ”συμμετέχει ως εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ : ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» η οποία υλοποιεί την πράξη «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙ...
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ : ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - Δράση 4 (30/08/2014)...
ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ   Η εταιρία “ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕ”  με διακριτικό τίτλο “I.D.S. ΕΠΕ”συμμετέχει ως εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ : ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» η οποία υλοποιεί την πράξη «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙ...
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ : ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - Δράση 4 (2) (30/08/2014)...
ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ   Η εταιρία “ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕ”  με διακριτικό τίτλο “I.D.S. ΕΠΕ” συμμετέχει ως εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ : ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» η οποία υλοποιεί την πράξη «ΔΡΑΣΕΙΣ Γ...