Επικοινωνία

Πίψου 9, Θεσσαλονίκη

Τ.Κ.54627

Τ: 2310 508034

F: 2310 508037

Πίψου 9, Θεσσαλονίκη

Τ.Κ.54627

Τ: 2310 508034

F: 2310 508037

Εταιρεία

Αντικείμενο της IDS Ε.Π.Ε. είναι η παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών και διαχειριστικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς, του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Η εταιρεία IDS Ε.Π.Ε. είναι εγκατεστημένη σε υπερσύγχρονες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, συνολικής επιφάνειας 300μ2, επί της οδού Χρ.Πίψου 9, στη Θεσσαλονίκη.
Τα πληροφοριακά συστήματα βρίσκονται στον τεχνολογικό χώρο της εταιρίας, ο οποίος είναι κατανεμημένος ανάμεσα σε δύο ορόφους (1ος και 2ος), με αποτέλεσμα η τελική οργάνωση να αναφέρεται σε δύο UTP κλάδους, καθένας εκ των οποίων αντιστοιχεί στους αντίστοιχους ορόφους.
Συνολικά υπάρχουν 28 τερματικά σημεία, 20 σταθεροί υπολογιστές (desktop), 4 φορητοί υπολογιστές (lap top) καθώς και 4 βασικοί σταθμοί εξυπηρέτησης (server).
Ο εξοπλισμός της εταιρείας συμπληρώνεται από: Ψηφιακά πολυμηχανήματα υψηλών ταχυτήτων, Δικτυακούς laser printer, Scanners (A3, A4) κ.α.
Τέλος, η επικοινωνία της εταιρείας με τους πελάτες και τους συνεργάτες της διασφαλίζεται μέσα και από ένα υπερσύγχρονο τηλεφωνικό κέντρο της Panasonic, ενώ διατίθεται και πλήρης εξοπλισμός τηλεδιάσκεψης.
Photo Gallery