Επικοινωνία

Πίψου 9, Θεσσαλονίκη

Τ.Κ.54627

Τ: 2310 508034

F: 2310 508037

Πίψου 9, Θεσσαλονίκη

Τ.Κ.54627

Τ: 2310 508034

F: 2310 508037

Εταιρεία

Αντικείμενο της IDS Ε.Π.Ε. είναι η παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών και διαχειριστικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς, του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

ΣΤΕΛΕΧΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Το στελεχιακό δυναμικό της εταιρείας χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και επιστημονικής κατάρτισης, εξειδικευμένη και μακροχρόνια  επαγγελματική εμπειρία,  γνώση σε θέματα των τομέων δραστηριοποίησης της εταιρείας, επαγγελματισμό και ευσυνειδησία.
Η IDS Ε.Π.Ε. επενδύει στον ανθρώπινο παράγοντα ως το βασικό κλειδί για την επίτευξη της Επιχειρηματικής Πρωτοπορίας.
Συγκριτικό πλεονέκτημα της IDS Ε.Π.Ε. αποτελεί το έμπειρο και αποτελεσματικό μόνιμο στελεχιακό δυναμικό, καθώς και η αξιοποίηση επιστημονικών εξωτερικών συνεργατών υψηλού κύρους από το Διεπιστημονικό Μητρώο Συνεργατών.

 

Εταίροι & Βασικά Στελέχη της IDS
    •    Λεωνίδας Φάκας, Εταίρος - Γενικός Διευθυντής
Ο Λεωνίδας Φάκας είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Διαθέτει 20ετή επαγγελματική εμπειρία στους τομείς Διοίκησης & Διαχείρισης έργων, Στρατηγικού Σχεδιασμού, Αναπτυξιακής Πολιτικής, Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Επιχειρησιακής Επικοινωνίας, Έρευνας Αγοράς. Έχει συμμετάσχει ως συντονιστής ή μέλος ομάδων έργου σε πλήθος Έργων & Μελετών Κοινωνικό-οικονομικής κατεύθυνσης, Σχεδιασμού Στρατηγικών & Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, εφαρμογής  Αναπτυξιακών Προγραμμάτων για δημόσιους φορείς. Έχει συμμετάσχει στον σχεδιασμό, την υλοποίηση & την αξιολόγηση μεγάλου αριθμού συγχρηματοδοτούμενων έργων, τόσο σε επίπεδο ολοκληρωμένων προγραμμάτων όσο και σε επίπεδο τομεακών παρεμβάσεων στους κάτωθι τομείς: Αστική Ανάπτυξη & Διακυβέρνηση, Κοινωνική Πολιτική & Απασχόληση Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία, Πολιτικές Προστασίας Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ψηφιακή Οικονομία, Τουριστική Ανάπτυξη, παρέχοντας εξειδικευμένες επιστημονικές & συμβουλευτικές υπηρεσίες φορείς του δημόσιου & ιδιωτικού τομέα. Από το 1991 δραστηριοποιείται επιχειρηματικά και επιστημονικά στον Τομέα της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης & Δια βίου Μάθησης. Την περίοδο 2001-2007 διετέλεσε μέλος του Κεντρικού Οργάνου Διοίκησης (ΣτΑ) του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ενώ από το 1999 – 2008 υπήρξε μέλος της εκτελεστικής γραμματείας του Δ.Σ, Αντιπρόεδρος & Πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης. Από το 2003 και για 7 έτη διατήρησε μόνιμη συνεργασία με την Εταιρία Συμβούλων IDS E.Π.Ε., ως Σύμβουλος Διοίκησης, ενώ από το 2011 κατέχει πλέον θέση Διαχειριστή και Νομίμου Εκπροσώπου της ως άνω εταιρείας. Παράλληλα, από το 1995 κατέχει θέση Γενικού Διευθυντή στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «Innovative Development Actions-I.DE.A.».

    •    Χαράλαμπος Αποστολόπουλος, Εταίρος -  Διεύθυνση Έργων & Υπηρεσιών
Ο Χαράλαμπος Αποστολόπουλος είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Διαθέτει 25ετή επαγγελματική εμπειρία, αρχικά ως σύμβουλος διοίκησης & διαχείρισης ανθρώπινων πόρων και στη συνέχεια ως σύμβουλος σε θέματα Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Χρηματοδοτήσεων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπήρξε επικεφαλής ή μέλος ερευνητικών ομάδων σε αντικείμενα οικονομικού ενδιαφέροντος, αναπτύσσοντας μεγάλη εμπειρία στη σύνταξη Οικονομοτεχνικών αλλά και Κοινωνικοοικονομικών Μελετών. Συνεργάστηκε με επιστημονικούς φορείς και δραστηριοποιήθηκε σε θέματα υλοποίησης & διαχείρισης Ερευνητικών Προγραμμάτων. Από το 1991 εμφανίζει συνεχή ενασχόληση με θέματα Επαγγελματικής Κατάρτισης, καθώς έχει υπάρξει Υπεύθυνος σε πλήθος προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, ενώ έχει συμμετάσχει ως Εισηγητής σε εκπαιδευτικά προγράμματα ενηλίκων και σε ταχύρυθμη κατάρτιση Διδακτικού προσωπικού των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης με τα οποία συνεργάστηκε. Σήμερα, είναι Διαχειριστής & ιδρυτικό μέλος της Εταιρίας Συμβούλων IDS Ε.Π.Ε., ενώ παράλληλα κατέχει θέση Διευθυντή Κατάρτισης στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΔΙΑΥΛΟΣ».

    •    Μιχάλης Αλεξανδρίδης, Εταίρος- Διεύθυνση Υπηρεσιών Στρατηγικής  Επικοινωνίας
Ο Μιχάλης Αλεξανδρίδης είναι πτυχιούχος του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Από το 1982 εμφανίζει ενεργό δράση στον τομέα της δημοσιογραφίας. Στο ξεκίνημα της 28ετούς επαγγελματικής του πορείας εργάστηκε ως ρεπόρτερ, συντάκτης, αρθρογράφος και σχολιαστής σε αναγνωρισμένες εφημερίδες της Θεσσαλονίκης. Την περίοδο 1993-2001 διετέλεσε Γενικός Διευθυντής της ΕΡΤ3 και στη συνέχεια Διευθυντής Β. Ελλάδας του Ομίλου Άλφα (Ραδιόφωνο & Τηλεόραση) και Διευθυντής Σύνταξης της Κυριακάτικης Εφημερίδας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ». Διετέλεσε Εκπρόσωπος Τύπου & Επικοινωνίας Β.Ελλάδας στους Ολυμπιακούς Αγώνες "ΑΘΗΝΑ 2004". Τα τελευταία χρόνια έχει συνεργαστεί με ΟΤΑ και άλλους Οργανισμούς με αντικείμενο την επιμέλεια σύνταξης εκδόσεων – εντύπων, ενώ παράλληλα έχει αναπτύξει δραστηριότητα στην παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε δημόσιους & ιδιωτικούς φορείς. Σήμερα, είναι Διαχειριστής & ιδρυτικό μέλος της Εταιρίας Συμβούλων IDS Ε.Π.Ε., ενώ παράλληλα κατέχει θέση του Διευθυντή στην Εφημερίδα «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ».

    •    Αλεξάνδρα Κιουρκτσόγλου, Εταίρος -  Διεύθυνση Διοικητικής Διαχείρισης
Η Αλεξάνδρα Κιουρκτσόγλου είναι πτυχιούχος του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εργάζεται από το 1987 και η επαγγελματική της εμπειρία συνοψίζεται στην Οργάνωση Λογιστηρίου και τη Διαχείριση Οικονομικών Πόρων, στην Εκπαιδευτική Διδασκαλία σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στην Οργάνωση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Ανέργων. Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε δημόσιους φορείς, σε θέματα Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδιασμού. Διαθέτει ειδικές γνώσεις στη χρήση εξειδικευμένων λογισμικών προγραμμάτων (λογιστικό πρόγραμμα ΚΕΦΑΛΑΙΟ, Γλώσσα Προγραμματισμού BASIC κ.ά.).Σήμερα, είναι Διαχειρίστρια και ιδρυτικό μέλος της Εταιρίας Συμβούλων IDS Ε.Π.Ε., καθώς και του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης «Innovative Development Actions-I.DE.A.».

    •    Κυριακή Κεσέογλου, Υπεύθυνη Οικονομικής Διαχείρισης
Η Κική Κεσέογλου είναι πτυχιούχος του Τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Σερρών. Διαθέτει 7ετή επαγγελματική εμπειρία στην οικονομική διαχείριση έργων και προγραμμάτων κατάρτισης. Από το 2007 έως και σήμερα κατέχει τη θέση Βοηθού Λογιστή και Υπεύθυνης Οικονομικής Διαχείρισης στην Εταιρία ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ “I.DE.A. Ε.Π.Ε.”, ενώ παράλληλα διατηρεί μόνιμη συνεργασία με την Εταιρία Συμβούλων IDS Ε.Π.Ε. Από τις Αρχές του 2013 διατηρεί θέση Διαχειρίστριας για έργο ΤοπΣΑ της Α.Σ. «Θεσσαλονίκη Ευφυής Πόλη ΑμΚΕ»

 

    •    Ιωάννα Σβήρκου, Υπεύθυνη Ανθρωπίνων Πόρων
Η Ιωάννα Σβήρκου είναι πτυχιούχος του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με μεταπτυχιακές σπουδές στο γνωστικό αντικείμενο Occupational Health Psychology στο Πανεπιστήμιο του Nottingham. Διαθέτει 13ετή επαγγελματική εμπειρία, κατά την οποία κατείχε θέσεις Διευθύντριας Διοίκησης, Υπεύθυνης Υλοποίησης & Συντονισμού Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Υπεύθυνης Γραφείου Προώθησης Απασχόλησης, Συντονίστριας Μελετών / Ερευνών, ενώ στην αρχή της επαγγελματικής της πορείας είχε αναπτύξει επαγγελματική δραστηριότητα στην παροχή συμβουλευτικής & ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Σήμερα κατέχει θέση Διευθύντριας Διοίκησης στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «Innovative Development Actions-I.DE.A.», ενώ από το 2003 διατηρεί μόνιμη συνεργασία με την Εταιρία Συμβούλων  IDS Ε.Π.Ε.».

    •    Γιώργος Λεφόπουλος, Υπεύθυνος Τεχνικής Υποστήριξης & Μηχανοργάνωσης
Ο Γιώργος Λεφόπουλος είναι πτυχιούχος του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με μεταπτυχιακές σπουδές στα "Πληροφοριακά Συστήματα" στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Διαθέτει 20ετή επαγγελματική εμπειρία στους τομείς της Διαχείρισης Δικτύων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, της ανάπτυξης Λογισμικού και της Υλοποίησης Πληροφοριακών Συστημάτων. Επιπλέον, διαθέτει πολυετή διδακτική εμπειρία, καθώς έχει συμμετάσχει ως Εισηγητής σε εκπαιδευτικά προγράμματα ενηλίκων, με κύρια αντικείμενα την Πληροφορική & τις νέες Τεχνολογίες, τις Εφαρμογές της Πληροφορικής στο Χρηματοοικονομικό Management, τη Διαχείριση Δικτύου και Βάσεων Δεδομένων, κ.ά.. Σήμερα κατέχει θέση Διευθυντή Τμήματος Πληροφορικής και Τεχνολογιών στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «Innovative Development Actions-I.DE.A.» και παράλληλα είναι Υπεύθυνος Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης και Μηχανοργάνωσης στην Εταιρία Συμβούλων IDS Ε.Π.Ε.».

    •    Πασχαλίνα Μαυρουδή, Senior Consultant-Project Manager, Υπεύθυνη Διασφάλισης Ποιότητας
Η Πασχαλίνα Μαυρουδή είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με μεταπτυχιακές σπουδές στην Αθλητική Διοίκηση  (M.Sc. in Sports Management). στο Πανεπιστήμιο Stirling της Σκωτίας. Διαθέτει 12ετή επαγγελματική εμπειρία, κατά την οποία ανέπτυξε δραστηριότητα στην εκπόνηση Επιχειρηματικών και Επενδυτικών Σχεδίων, στην κατάρτιση Marketing Plans, στη σύνταξη Μελετών (Κόστους – Οφέλους /Σκοπιμότητας & Βιωσιμότητας / Οργάνωσης & Αναδιοργάνωσης Επιχειρήσεων), στις Έρευνες Αγοράς, στην Αξιολόγηση Έργων & Προγραμμάτων, στον σχεδιασμό & την οργάνωση Προγραμμάτων Δημοσιότητας & Ενεργειών Προώθησης, καθώς και στην Τεχνική & Συμβουλευτική Υποστήριξη, αλλά και στο Συντονισμό & τη Διαχείριση Έργων. Διαθέτει γνώσεις στη χρήση εξειδικευμένων λογισμικών προγραμμάτων (στατιστικό πρόγραμμα SPSS, λογιστικό πρόγραμμα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4, κ.ά.). Σήμερα κατέχει θέση Senior Consultant – Project Manager στην Εταιρία Συμβούλων «Καινοτομικά Αναπτυξιακά Συστήματα Ε.Π.Ε. – IDS Ε.Π.Ε.» με ενεργό συμμετοχή σε μελέτες και προτάσεις έργων, ενώ παράλληλα κατέχει τη θέση του Υπευθύνου Διασφάλισης Ποιότητας στην εν λόγω εταιρία, μεριμνώντας για τη λειτουργία και τήρηση του συστήματος ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001.

    •    Ευδοξία Καραμαγκιόλα, Senior Consultant-Project Manager
Η Ευδοξία Καραμαγκιόλα είναι πτυχιούχος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με μεταπτυχιακές σπουδές στην "Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη" (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ). Διαθέτει 6ετή επαγγελματική εμπειρία στην εκπόνηση και υλοποίηση Μελετών Ερευνητικού & Αναπτυξιακού Χαρακτήρα, στην Υλοποίηση Προγραμμάτων & Διαχείριση Έργων στα πλαίσια Εθνικών και Κοινοτικών Πρωτοβουλιών, στην ανάπτυξη Προτάσεων Έργων προς χρηματοδότηση και στη σύνταξη Μελετών Ωρίμανσης Έργων (κυρίως για Δημόσιους Φορείς), στην εκπόνηση Μελετών Βιώσιμη Ανάπτυξης & Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και στις Μελέτες Βελτίωσης της Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων. Σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής της πορείας υπήρξε μόνιμος συνεργάτης της Εταιρίας Συμβούλων «Καινοτομικά Αναπτυξιακά Συστήματα Ε.Π.Ε. – IDS Ε.Π.Ε.», παρέχοντας τις παραπάνω υπηρεσίες. Διαθέτει ειδικές γνώσεις στη χρήση εξειδικευμένων λογισμικών προγραμμάτων (σχεδιαστικά πακέτα, προγράμματα υπολογισμού της ενεργειακής αποδοτικότητας κτιρίων, GIS, κ.ά.). Σήμερα κατέχει θέση Senior Consultant – Project Manager στην Εταιρία Συμβούλων IDS Ε.Π.Ε. με ενεργό συμμετοχή σε μελέτες και προτάσεις έργων, ενώ παράλληλα ασκεί το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού ως ελεύθερος επαγγελματίας.

 


    •    Παναγιώτης Ασήμος, Σύμβουλος
Ο Παναγιώτης Ασήμος είναι πτυχιούχος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με μεταπτυχιακές σπουδές στη "Γεωγραφία και Περιφερειακός Σχεδιασμός" στον Τομέα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Α.Π.Θ., ενώ στο ίδιο ίδρυμα εκπονεί διδακτορική διατριβή με τίτλο: "Χωρικός Προγραμματισμός και Πολιτισμός: Η περίπτωση της Βόρειας Ελλάδας". Διαθέτει 20ετή επαγγελματική εμπειρία, με έμφαση στους τομείς του Χωροταξικού Σχεδιασμού, του Πολεοδομικού – Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού, του Αστικού Σχεδιασμού και του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού. Διατηρεί στενή και πολυετή συνεργασία με το Τμήμα Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ, έχοντας παράγει σημαντικό ερευνητικό έργο, ενώ κατά την παράλληλη απασχόλησή του ως ελεύθερος επαγγελματίας έχει επιτύχει σημαντικές διακρίσεις σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς. Επιπλέον, συνεργάζεται με την Εταιρία Συμβούλων «Καινοτομικά Αναπτυξιακά Συστήματα Ε.Π.Ε. – IDS Ε.Π.Ε.» για τη σύνταξη Μελετών Ερευνητικού και Αναπτυξιακού Χαρακτήρα και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργων.  Σήμερα κατέχει θέση Διδακτικού Προσωπικού με το ΠΔ 407/80 στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενώ παράλληλα εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας Αρχιτέκτονας-Πολεοδόμος και σε στενή συνεργασία με την Εταιρία Συμβούλων «Καινοτομικά Αναπτυξιακά Συστήματα Ε.Π.Ε. – IDS Ε.Π.Ε.».


    •    Κώνσταντίνος Παπαγεωργίου, Σύμβουλος
Ο Κων/νος Παπαγεωργίου είναι πτυχιούχος του Τμήματος Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με Μεταπτυχιακές Σπουδές στη "Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση". Διαθέτει 7ετή επαγγελματική εμπειρία, κατά την οποία συνεργάστηκε με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) ως Υπεύθυνος Διοικητικής & Γραμματειακής Υποστήριξης Έργων, αλλά και ως Επιστημονικός Συνεργάτης, ενώ επιπλέον ασχολήθηκε με την Οργάνωση, Υλοποίηση & Αξιολόγηση Προγραμμάτων Κατάρτισης που υλοποίησαν Ιδιωτικά Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σήμερα κατέχει θέση Υπευθύνου Υλοποίησης Προγραμμάτων στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «Innovative Development Actions-I.DE.A.» και διατηρεί στενή συνεργασία ως εξωτερικός συνεργάτης με την Εταιρία Συμβούλων IDS Ε.Π.Ε.