Επικοινωνία

Πίψου 9, Θεσσαλονίκη

Τ.Κ.54627

Τ: 2310 508034

F: 2310 508037

Πίψου 9, Θεσσαλονίκη

Τ.Κ.54627

Τ: 2310 508034

F: 2310 508037

Έργα

Η IDS Ε.Π.Ε. διαθέτει σημαντική εμπειρία στο χώρο των συμβουλευτικών και διαχειριστικών υπηρεσιών

Υλοποίηση Έργων στο πλαίσιο των ΤοπΣΑ, ΤοπΕΚΟ και της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΡΓΟ: ΤοπΣΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: Δράσεις για την Απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: ΠΙΕΡΙΑ: ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ IDS:
    •    Μελέτη αποτύπωσης της Υφιστάμενης Κατάστασης της Τοπικής Αγοράς Εργασίας
2012 - 2014
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΡΓΟ: ΤοπΣΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: Τοπικό Σχέδιο στήριξης της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας στη Δυτική Θεσσαλονίκη»
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ IDS:
    •    Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας
2012-2014
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
ΕΡΓΟ: ΤοπΣΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων αποφοίτων ΤΕΙ/ΑΕΙ στην καινοτομία, και την καινοτομική επιχειρηματικότητα
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: ΙΝ.Ε.ΕΜ. Δίκτυο προώθησης της Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας και Eργασίας (Innovation Entrepreneurship & Employment)
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ IDS:
    •    Συμβουλευτική των επιχειρήσεων που θα επεκταθούν ή/και θα εκσυγχρονιστούν κατά τα πρώτα στάδια της λειτουργίας τους
2012-2014
Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης – Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία
ΕΡΓΟ: ΤοπΕΚΟ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: Τοπικό Σχέδιο για την επανένταξη μακροχρόνια ανέργων στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ IDS:
    •    Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας
    •    Μηχανισμός προώθησης & ένταξης των ωφελουμένων στην απασχόληση
2012-2014
Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης – Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία
ΕΡΓΟ: ΤοπΕΚΟ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: Ενέργεια στην Εργασία
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: Δράση κατά της φτώχειας
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ IDS:
    •    Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας
2012-2014
Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης
Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού
ΕΡΓΟ: Β’ Πρόσκληση «Διαθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, που απασχολούν 1-49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης»
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:
Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις
2012
Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης
Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού
ΕΡΓΟ: Γ’ Πρόσκληση «Διαθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων Μικρών Επιχειρήσεων, που απασχολούν 20ου απασχολούν 1κ και-49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης»
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:
Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις
2012
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
ΕΡΓΟ: Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:
Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις
2012
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
ΕΡΓΟ: COMMEDIA
ΤΙΤΛΟΣ  ΕΡΓΟΥ: Καταπολέμηση του ρατσισμού & της ξενοφοβίας στα ΜΜΕ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:
1. Μελέτη Διερεύνησης Στάσεων και απόψεων της Κοινής Γνώμης για την λειτουργία Πολυπολιτισμικών Μέσων Ενημέρωσης (Community Media)
2. Διερεύνηση αναγκών και απαιτήσεων χρηστών ομάδας στόχου για τη λειτουργία Πολυπολιτισμικών Μέσων Ενημέρωσης
3. Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου οργάνωσης και λειτουργίας των Community Media
4. Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την κατάρτιση των  χρηστώ στη λειτουργία Πολυπολιτισμικών Μέσων Ενημέρωσης (Community Media)
5. Εσωτερική Αξιολόγηση του προγράμματος
2005
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
ΕΡΓΟ: ΑΡΙΑΔΝΗ
ΤΙΤΛΟΣ  ΕΡΓΟΥ: Παράδοση και Αστική ανάπτυξη
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:
1. Διαγνωστική Μελέτη Καταγραφής Καλών πρακτικών Σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο για την Επιχειρησιακή Οργάνωση Πολιτιστικών Τουριστικών Δικτύων και Αγορών Χειροτεχνικών Παραδοσιακών Επαγγελμάτων
2. Μελέτη Αναγκών και προτιμήσεων Καταναλωτικού κοινού για δημιουργία νέων προϊόντων χειροτεχνικών παραδοσιακών επαγγελμάτων  
3. Σχεδιασμός και ανάπτυξη Ιστοχώρου του Προγράμματος
4. Εσωτερική Αξιολόγηση του προγράμματος
2005
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
ΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΗ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:  Προώθηση της δια βίου μάθησης και των εργασιακών πρακτικών ενσωμάτωσης
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:
1. Μελέτη «ΟΙ Εργαζόμενοι μεγάλης ηλικίας: Η διάσταση της απαξίωσης των προσόντων και ο βαθμός σύνδεσης με τις διαδικασίες κατάρτισης και αναβάθμισης των προσόντων ανθρώπινου δυναμικού»
2. Μελέτη « Πλαίσιο προτάσεων για την προσαρμογή του συστήματος κατάρτισης στις νέες τεχνολογίες και τις ανάγκες των επιχειρήσεων»
3. Εσωτερική Αξιολόγηση του προγράμματος
2005