Επικοινωνία

Πίψου 9, Θεσσαλονίκη

Τ.Κ.54627

Τ: 2310 508034

F: 2310 508037

Πίψου 9, Θεσσαλονίκη

Τ.Κ.54627

Τ: 2310 508034

F: 2310 508037

Έργα

Η IDS Ε.Π.Ε. διαθέτει σημαντική εμπειρία στο χώρο των συμβουλευτικών και διαχειριστικών υπηρεσιών

Τεχνική & Συμβουλευτική Υποστήριξη

Οργανισμός Τουριστικής Προβολής & Μάρκετινγκ Νομού Θεσσαλονίκης
Υλοποίηση των δράσεων 2.2. ,2.3. και 2.4. του Πακέτου Εργασίας 2, 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. και 3.5. του Πακέτου Εργασίας 3 και 4.2. του Πακέτου Εργασίας 4 του έργου “INTEGRATED SYSTEM FOR THE IMPROVEMENT AND UPGRADING OF THE STRATEGIC AND OPERATIONAL PLANNING OF TOURISM POLICY. CREATION OF MODERN STRUCTURE AND TOOLS FOR THE PUBLIC SERVICES USED BY VISITORS” στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013
2012 - 2014
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
Διεύθυνση Υδάτων
Υλοποίηση των δράσεων 1.3. Συντονισμός και Διαχείριση του έργου» και «1.4. Οικονομική διαχείριση του έργου», στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου «Decision Support System for flood risks alert in Strymon/Struma River Basin» με ακρωνύμιο «RIVERALERT» στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013»
2012 - 2013
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
Μικρό πληροφοριακό σύστημα για την εφαρμογή των μέτρων του Άξονα 3» (Αρ. Απόφασης 4156/5-9-2011) (Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας)
2012 - 2013
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Οργάνωση χαρακτηριστικών ακινήτων σε Γεωγραφική Βάση δεδομένων για το έργο «Καταγραφή ακίνητης περιουσίας του Δήμου Ωραιοκάστρου & Γεωγραφική απεικόνιση»
2012
Αναπτυξιακή Εταιρεία Δήμου Αθηναίων
Υλοποίηση Δράσεων των Πακέτων Εργασίας 5, 6 και 7  του Έργου SEE/A/744/3.1/X-SEE MMS
2012
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης
Εισαγωγή και Εφαρμογή Συστήματος Πιστοποίησης της Διαχειριστικής Επάρκειας ISO 1429 στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης
2011
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Περιφέρειας Θεσσαλίας
Σύμβουλος υποστήριξης ΔΔΕ Θεσσαλίας για την υλοποίηση έργων του χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλία – Ήπειρος – Στ. Ελλάδα
2011 - 2012
Επιμελητήριο Ξάνθης
«Δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης συμψηφισμού ζήτησης και προσφοράς εργασίας» στα πλαίσια του έργου: «Διασυνοριακή πρωτοβουλία ανάπτυξης» του προγράμματος της κοινοτικής πρωτοβουλίας INTERREG IIIA/PHARE CBC 2000-2006 Ελλάδα-Βουλγαρία
2008
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πέλλας
Διοικητική παρακολούθηση των δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης, δημοσιότητας και δικτύωσης Ε.Π.«Αγορά εργασίας στο Νομό Πέλλας: προοπτική και ανάπτυξη»
2007
Π.Ο.Π.Σ.
Τεχνική υποστήριξη έργου Σ.Υ.Υ.
2007
Δήμος Θεσσαλονίκης
Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την τεχνική υποστήριξη και εφαρμογή του σχεδίου «Ανοιχτό Μεσογειακό Μουσείο (Musee Ouvert)»”
2007-2008
Αναπτυξιακή Εταιρία Δήμου Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Α.Ν.Ε.Τ.)
Τεχνική υποστήριξη έργων της κοινοτικής πρωτοβουλίας EQUAL - Αριάδνη
2007
ΚΕΚ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την τεχνική – διοικητική οικονομική και επιστημονική υποστήριξη & παρακολούθηση της υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης
2006
Δήμος Συκεών
«Δημοτική Διαδικτυακή Πύλη Δήμου Συκεών»- ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας
2006
INCA HELLAS ΕΠΕ
«Επεξεργασία δεδομένων και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για δημιουργία Ιστοσελίδας»
2006
Δήμος Θεσσαλονίκης
Τεχνική υποστήριξη έργων της κοινοτικής πρωτοβουλίας EQUAL - COMMEDIA
2006
Δημοτική Επιχείρηση Θεάματος & Επικοινωνίας Θεσ/νίκης
Τεχνική υποστήριξη έργων της κοινοτικής πρωτοβουλίας EQUAL - COMMEDIA
2006
Κ.Ε.Κ. Ε.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Τεχνική Υποστήριξη Δράσης Συμβουλευτικής: «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΛΛΑΣ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» της Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκηση Πέλλας στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2000- 2006 (Μέτρο 5.3 «Τοπικές Πρωτοβουλίες»)
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:  «Εκπόνηση , υποβολή πρότασης και υποστήριξη  για την υλοποίηση και παρακολούθηση προγράμματος συμβουλευτικής
2006
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης «ΝΕΣΤΟΣ –ΡΟΔΟΠΗ»
Τεχνική Υποστήριξη στην Ανάπτυξη συστήματος εσωτερικής και εξωτερικής Αξιολόγησης από τη Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Νέστος – Ροδόπη
2006
ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ
Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη τεχνική – διοικητική οικονομική και επιστημονική υποστήριξη και παρακολούθηση της υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης
2006
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσου
Σύμβουλοι τεχνικής υποστήριξης και διαχείρισης του Έργου «Κατάρτιση ανέργων, εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων σε πιστοποιημένα ΚΕΚ», στα πλαίσια του Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου
2005
Δήμος Θεσσαλονίκης
Σύμβουλοι τεχνικής υποστήριξης και διαχείρισης της Ομάδας Συνεργαζόμενων Φορέων  του Σχεδίου «Θεσσαλονίκη: πόλη με απασχόληση και κοινωνική συνοχή»,  στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας (Μέτρο 5.3).
2005
Δήμος Δράμας
Σύμβουλοι τεχνικής υποστήριξης και διαχείρισης του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Παρέμβασης για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της ανεργίας στο Δήμο Δράμας,  στο πλαίσιο των Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης του Π.Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Μέτρο 5.5
2005
Δημοτική Αναπτυξιακή Επιχείρηση Καβάλας (Δ.ΑΝ.Ε.Κ)
Τεχνική Υποστήριξη της ΔΑΝΕΚ ως τελικού δικαιούχου για την υλοποίηση του έργου « Forum Αρχιτεκτονικών Παρεμβάσεων»  στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Σχεδίου Ολοκληρωμένα Προγράμματα Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Καβάλας
2005
Δήμος Καβάλας
Τεχνική Υποστήριξη στην Κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού σε πιστοποιημένα Κ.Ε.Κ. «Ολοκληρωμένου Προγράμματος Τοπικής Παρέμβασης για την Απασχόληση στο Δήμο Καβάλας», Π.Ε.Π. Αν.Μακεδονίας-Θράκης, Μέτρο 5.5
2005-2006
Αναπτυξιακή Ξάνθης
Τεχνική Υποστήριξη στην Κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού σε πιστοποιημένα Κ.Ε.Κ. «Ολοκληρωμένου Προγράμματος για την απασχόληση στην περιοχή του Νέστου», Π.Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Μέτρο 5.5
2005-2006
Δήμος Ελευθερούπολης
Τεχνική Υποστήριξη στην Κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού σε πιστοποιημένα Κ.Ε.Κ. «Ολοκληρωμένου Προγράμματος για την απασχόληση στην περιοχή του Παγγαίου», Π.Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Μέτρο 5.5
2005-2006
Δήμος Συκεών
Εργασίες Υποστήριξης και υποβολή των προτάσεων του Δήμου Συκεών «Δημοτική Διαδικτυακή Πύλη Δήμου Συκεών» και «Εφαρμογές Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος στο δήμο Συκεων» στο πλαίσιο της πρόκληση 148 του ΕΠ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»
2005-2006
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πέλλας
Σχεδιασμός υποστήριξη και διαχείριση του Ολοκληρωμένου Προγράμματος για την απασχόληση στο Ν. Πέλλας, στο πλαίσιο των Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης του Π.Ε.Π. Κ. Μακεδονίας
2005-2006
Δήμος Ελευθερούπολης
Σύμβουλοι τεχνικής υποστήριξης και διαχείρισης του Ολοκληρωμένου Προγράμματος για την απασχόληση στην περιοχή του Παγγαίου, στο πλαίσιο των Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης του Π.Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Μέτρο 5.5
2004
Δήμος Καβάλας
Σύμβουλοι τεχνικής υποστήριξης και διαχείρισης του Ολοκληρωμένου Προγράμματος για την απασχόληση στην περιοχή της Καβάλας, στο πλαίσιο των Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης του Π.Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Μέτρο 5.5
2004
Δήμος Σταυρούπολης Ξάνθης
Σύμβουλοι τεχνικής υποστήριξης και διαχείρισης του Ολοκληρωμένου Προγράμματος για την απασχόληση στην περιοχή του Νέστου, στο πλαίσιο των Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης του Π.Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Μέτρο 5.5
2004
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσου
Σύμβουλοι τεχνικής υποστήριξης και διαχείρισης του Έργου «Κατάρτιση σε θέματα προστασίας και διαχείρισης περιβάλλοντος», στα πλαίσια του Ε.Π. Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση
2004-2006
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσου
Σύμβουλοι τεχνικής υποστήριξης και διαχείρισης του Έργου «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα ΚΕΚ», στα πλαίσια του Ε.Π. Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση
2004-2006
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσου
Σύμβουλοι τεχνικής υποστήριξης και διαχείρισης του Έργου «Κατάρτιση ανέργων, εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων σε πιστοποιημένα ΚΕΚ», στα πλαίσια του Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου
2004-2006
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσου
Σύμβουλοι τεχνικής υποστήριξης και διαχείρισης του Έργου «Κατάρτιση ανέργων, εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων σε πιστοποιημένα ΚΕΚ», στα πλαίσια του Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου
2004-2007
Δήμος Θεσσαλονίκης
Σύμβουλοι τεχνικής υποστήριξης και διαχείρισης του Σχεδίου Τοπικής Ανάπτυξης του βορειανατολικού τμήματος του ιστορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης,  στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας (Μέτρα 3.8 & 3.9).
2004-2006