Επικοινωνία

Πίψου 9, Θεσσαλονίκη

Τ.Κ.54627

Τ: 2310 508034

F: 2310 508037

Πίψου 9, Θεσσαλονίκη

Τ.Κ.54627

Τ: 2310 508034

F: 2310 508037

Έργα

Η IDS Ε.Π.Ε. διαθέτει σημαντική εμπειρία στο χώρο των συμβουλευτικών και διαχειριστικών υπηρεσιών

Σύνταξη Επιχειρησιακών Σχεδίων & Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων

Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε.
Σύνταξη του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου της Κ.Α.Θ. Α.Ε. για το χρονικό διάστημα 2011-2013
2010
ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ Α.Ε.
Αξιολόγηση του έργου: «Σύσταση κέντρου παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών»
2008
Δήμος Λαγκαδά  
Υποστήριξη στην κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2007-2013
2008
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Βορειοδυτικής Θεσσαλονίκης
Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου Αμπελοκήπων
2008
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Βορειοδυτικής Θεσσαλονίκης
Υποστήριξη στην κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007-2013 των Δήμων Εχεδώρου και Νεάπολης
2008
Δήμος Πυλαίας
Υποστήριξη στην κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2007-2013
2007
Δήμος Σταυρούπολης Ξάνθης  
Σύνταξη Επιχειρησιακού Προγράμματος Δ’ ΚΠΣ
2007
ΚΕΚ «Γεώργιος Γεννηματάς»
Σχεδιασμός και εκπόνηση των προτάσεων – προγραμμάτων κατάρτισης στα πλαίσια των προκηρύξεων των Τελικών Δικαιούχων : Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Γενική Γραμμάτια Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Υπουργείου Ανάπτυξης, ΟΑΕΔ, για τη περίοδο  2006 έως 2008.
2006
Δήμος Σταυρούπολης Ξάνθης
Δικτύωση Ετεροειδών ή Συμπληρωματικών επιχειρήσεως (CLUSTERS)
2006
Αναπτυξιακή Εταιρεία Δήμου Θεσσαλονίκης
1) Υποβολή πρότασης Πρότυπου Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξης Μέσω συνολικών επιχορηγήσεων με εταιρικά Σχήματα και ανάθεση έργου για τις περαιτέρω δράσεις,
2) Συμμετοχή του ΔΘ με εταιρικά σχήματα.

2006-2007
Δήμος Θεσσαλονίκης
Συμμετοχή στην εκπόνηση Σχεδίου Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων υπέρ των γυναικών, στο πλαίσιο του Ε.Π.Α.Ε.Κ., Μέτρο 5.3.
2004
Δήμος Θεσσαλονίκης
Εκπόνηση Αρχικού και Αναθεωρημένου Σχεδίου «Θεσσαλονίκη: πόλη με απασχόληση και κοινωνική συνοχή»,  στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας (Μέτρο 5.3)
2003-2004
Δήμος Ελευθερούπολης
Εκπόνηση Αρχικού και Αναθεωρημένου Σχεδίου Ολοκληρωμένου Προγράμματος για την απασχόληση στην περιοχή του Παγγαίου, στο πλαίσιο των Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης του Π.Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
2003
Δήμος Καβάλας
Εκπόνηση Αρχικού και Αναθεωρημένου Σχεδίου Ολοκληρωμένου Προγράμματος για την απασχόληση στην περιοχή της Καβάλας, στο πλαίσιο των Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης του Π.Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
2003
Δήμος Σταυρούπολης Ξάνθης
Εκπόνηση Αρχικού και Αναθεωρημένου Σχεδίου Ολοκληρωμένου Προγράμματος για την απασχόληση στην περιοχή του Νέστου, στο πλαίσιο των Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης του Π.Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
2003
Ν.Α. Πέλλας
Συμμετοχή στην εκπόνηση Αρχικού και Αναθεωρημένου Σχεδίου Ολοκληρωμένου Προγράμματος για την απασχόληση, στο πλαίσιο των Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης του Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας
2003
Δήμος Ιωαννίνων
Εκπόνηση Αρχικού Σχεδίου Ολοκληρωμένου Προγράμματος για την απασχόληση, στο πλαίσιο των Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης του Π.Ε.Π. Ηπείρου
2003
Ε.ΔΙ.Π.
Εκπόνηση Αρχικού και Αναθεωρημένου Σχεδίου Τοπικής Ανάπτυξης του βορειανατολικού τμήματος του ιστορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης,  στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας (Μ. 3.8 & 3.9).
2002-2003
Ε.ΔΙ.Π.
Εκπόνηση Μελέτης στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την αξιοποίηση πρόσθετων πόρων του Δήμου Θεσσαλονίκης
2003
Ε.ΔΙ.Π.
Διεξαγωγή 2 ερευνών (Έρευνα σε Επιχειρήσεις και Έρευνα Κοινωνικών Αναγκών) στα πλαίσια του Σχεδίου Τοπικής Ανάπτυξης του βορειανατολικού τμήματος του ιστορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας (Μέτρα 3.8 & 3.9).
2003