Επικοινωνία

Πίψου 9, Θεσσαλονίκη

Τ.Κ.54627

Τ: 2310 508034

F: 2310 508037

Πίψου 9, Θεσσαλονίκη

Τ.Κ.54627

Τ: 2310 508034

F: 2310 508037

Έργα

Η IDS Ε.Π.Ε. διαθέτει σημαντική εμπειρία στο χώρο των συμβουλευτικών και διαχειριστικών υπηρεσιών

Εκπαίδευση – Στρατηγική Επικοινωνίας & Marketing – Υποστήριξη Προγραμμάτων Δημοσιότητας

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΚΕΔΚΕ
Υπεργολαβία στο πλαίσιο του έργου «Επιμόρφωση αιρετών της Τ.Α. στις Τ.Π.Ε. (Ψηφιακός Δήμος)
2008
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Θ.)
Καταγραφή και παρακολούθηση των επιχειρηματικών συναλλαγών με σκοπό την ανάδειξη διασυνοριακής επιχειρηματικής συνεργασίας και δικτύωση ΜΜΕ στο Νομό Θεσσαλονίκης και στην Π.Γ.Δ.Μ.
2008
Σύνδεσμος Βιομηχάνων Βόρειου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.)
Εκπαίδευση στελεχών, διοργάνωση ημερίδων, διοργάνωση συναντήσεων τεχνογνωσίας, ανάπτυξη φυλλαδίου πληροφόρησης και δημιουργία ιστοσελίδας
2008
ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ Α.Ε.
Ενέργειες δημοσιότητας στα πλαίσια του Μέτρου 5.1 «ΘΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»
2008
Ν.Α. Πέλλας
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΡΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΛΛΑΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
2007
Αναπτυξιακή Εταιρεία Ν. ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε.
«ΔΙΚΤΥΩΣΗ» του Σχεδίου «Συμβουλευτική παρακολούθηση – Δημοσιότητα / Ευαισθητοποίηση – Δικτύωση» του Μέτρου 1.15 ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
2006
Δημοτική Αναπτυξιακή Επιχείρηση Καβάλας (Δ.ΑΝ.Ε.Κ)
Σχεδιασμός, οργάνωση και εκτέλεση δράσεων δημοσιότητας  στα πλαίσια του «Ολοκληρωμένου Προγράμματος Τοπικής Παρέμβασης για την Απασχόληση στο Δήμο Καβάλας», Π.Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Μέτρο 5.5
2005
Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Καβάλας
Σχεδιασμός, οργάνωση και εκτέλεση δράσεων δημοσιότητας  στα πλαίσια του «Ολοκληρωμένου Προγράμματος Τοπικής Παρέμβασης για την Απασχόληση στο Δήμο Καβάλας», Π.Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Μέτρο 5.5
2005
Επιμελητήριο Καβάλας
Σχεδιασμός, οργάνωση και εκτέλεση δράσεων δημοσιότητας  στα πλαίσια του «Ολοκληρωμένου Προγράμματος Τοπικής Παρέμβασης για την Απασχόληση στο Δήμο Καβάλας», Π.Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Μέτρο 5.5
2005
Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, Τοπική Διοίκηση Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
Σχεδιασμός, οργάνωση και εκτέλεση δράσεων δημοσιότητας  στα πλαίσια του «Ολοκληρωμένου Προγράμματος Τοπικής Παρέμβασης για την Απασχόληση στο Δήμο Καβάλας», Π.Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Μέτρο 5.5
2005
Σύνδεσμος Βιομηχάνων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
Σχεδιασμός, οργάνωση και εκτέλεση δράσεων δημοσιότητας  στα πλαίσια του «Ολοκληρωμένου Προγράμματος Τοπικής Παρέμβασης για την Απασχόληση στο Δήμο Καβάλας», Π.Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Μέτρο 5.5

2005
Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας
Σχεδιασμός, οργάνωση και εκτέλεση δράσεων δημοσιότητας  στα πλαίσια του «Ολοκληρωμένου Προγράμματος Τοπικής Παρέμβασης Ανάπτυξης στο βορειοανατολικό Τμήμα του Ιστορικού Κέντρου του  Δήμου Θεσσαλονίκης», Π.Ε.Π. Κεντρικής  Μακεδονίας , Μέτρο 3.9
2005
Ραδιοφωνικός Σταθμός «ΑΘΗΝΑ 9.84»
Υποβολή πρότασης για τη χρηματοδοτική στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην παραγωγή ραδιοφωνικού προγράμματος με τίτλο «Μπλε Ατζέντα»

2004
Ραδιοφωνικός Σταθμός ANTENNA 97,5
Υποβολή πρότασης για τη χρηματοδοτική στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην παραγωγή ραδιοφωνικού προγράμματος με τίτλο «24 και μία» . Παροχή υποστήριξης για την υλοποίηση του έργου.
2004
Ράδιο Θεσσαλονίκη ΕΠΕ
Υποβολή πρότασης για τη χρηματοδοτική στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην παραγωγή ραδιοφωνικού προγράμματος με τίτλο «Η Ευρώπη για όλους» . Παροχή υποστήριξης για την υλοποίηση του έργου.
2004
Δ.Ε.Π.Θ.Ε. TV 100
Υποβολή πρότασης για τη χρηματοδοτική στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην παραγωγή τηλεοπτικού προγράμματος με τίτλο «Με δυο παπούτσια πάνινα»
2004
Cosmopolis TVC ΑΕ
Υποβολή πρότασης για τη χρηματοδοτική στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην παραγωγή τηλεοπτικού προγράμματος με τίτλο «Ο κόσμος μας»
2004
Ραδιοφωνικός Σταθμός «ΑΘΗΝΑ 9.84»
Υποβολή πρότασης για τη χρηματοδοτική στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην παραγωγή ραδιοφωνικού προγράμματος με τίτλο «Το παραμύθι της Ευρώπης» . Παροχή υποστήριξης για την υλοποίηση του έργου.
2003
Ραδιοφωνικός Σταθμός «ΑΘΗΝΑ 9.84»
Υποβολή πρότασης για τη χρηματοδοτική στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην παραγωγή ραδιοφωνικού προγράμματος με τίτλο «Η Ευρώπη στις κάλπες». Παροχή υποστήριξης για την υλοποίηση του έργου.
2003
Ραδιοφωνικός Σταθμός «ΑΘΗΝΑ 9.84»
Υποβολή πρότασης για τη χρηματοδοτική στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην παραγωγή ραδιοφωνικού προγράμματος με τίτλο «Αθήνα-Βρυξέλλες σε 60 λεπτά». Παροχή υποστήριξης για την υλοποίηση του έργου.
2003
Ραδιοφωνικός Σταθμός «ΑΘΗΝΑ 9.84»
Υποβολή πρότασης για τη χρηματοδοτική στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην παραγωγή ραδιοφωνικού προγράμματος με τίτλο «Η δική μας Ευρώπη»

2003
Ραδιοφωνικός Σταθμός ANTENNA 97,5
Υποβολή πρότασης για τη χρηματοδοτική στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην παραγωγή ραδιοφωνικού προγράμματος με τίτλο «Ευρωπαϊκές προσωπογραφίες»
2003
Ραδιοφωνικός Σταθμός ANTENNA 97,5
Υποβολή πρότασης για τη χρηματοδοτική στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην παραγωγή ραδιοφωνικού προγράμματος, με τίτλο «Γηραιά, αλλά πάντα νέα» . Παροχή υποστήριξης για την υλοποίηση του έργου.

2003
Ραδιοφωνικός Σταθμός ANTENNA 97,5
Υποβολή πρότασης για τη χρηματοδοτική στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην παραγωγή ραδιοφωνικού προγράμματος με τίτλο «Το όνειρο της Ευρώπης». Παροχή υποστήριξης για την υλοποίηση του έργου.
2003
ΔΕΠΘΕ TV100
Υποβολή πρότασης για τη χρηματοδοτική στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην παραγωγή τηλεοπτικού προγράμματος με τίτλο «Αστέρια και λάβαρα» . Παροχή υποστήριξης για την υλοποίηση του έργου.
2003
Δ.Ε.Π.Θ.Ε. TV 100
Υποβολή πρότασης για τη χρηματοδοτική στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην παραγωγή τηλεοπτικού προγράμματος με τίτλο «Η Ευρώπη και εμείς»
2003
Δ.Ε.Π.Θ.Ε. TV 100
Υποβολή πρότασης για την παραγωγή τηλεοπτικού προγράμματος με τίτλο «Γεωργία και Ανάπτυξη», στο πλαίσιο δράσεων ενημέρωσης για την Κοινή Γεωργική Πολιτική. Παροχή υποστήριξης για την υλοποίηση του έργου.
2003
Δ.Ε.Π.Θ.Ε. FM 100
Υποβολή πρότασης για τη χρηματοδοτική στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην παραγωγή ραδιοφωνικού προγράμματος με τίτλο «Ανοιχτή γραμμή για την Ευρώπη»
2003
Δ.Ε.Π.Θ.Ε. FM 100
Υποβολή πρότασης για τη χρηματοδοτική στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην παραγωγή ραδιοφωνικού προγράμματος με τίτλο «Η Ευρώπη διηγείται»
2003
Δ.Ε.Π.Θ.Ε. FM 100
Υποβολή πρότασης για τη χρηματοδοτική στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην παραγωγή ραδιοφωνικού προγράμματος, με τίτλο «Ευρώπη-Πολίτες και πολιτικές» . Παροχή υποστήριξης για την υλοποίηση του έργου.
2003
Ράδιο Θεσσαλονίκη ΕΠΕ
Υποβολή πρότασης για τη χρηματοδοτική στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην παραγωγή ραδιοφωνικού προγράμματος με τίτλο «Μιλάμε για την Ευρώπη» . Παροχή υποστήριξης για την υλοποίηση του έργου.
2003
Ράδιο Θεσσαλονίκη ΕΠΕ
Υποβολή πρότασης για τη χρηματοδοτική στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην παραγωγή ραδιοφωνικού προγράμματος με τίτλο «Ευρωπαϊκή Ατζέντα»
2003
NET RESULT
Σχεδιασμός, οργάνωση και εκτέλεση δράσεων δημοσιότητας του Προγράμματος Λειτουργικής Ενσωμάτωσης των νέων κατοίκων του Δήμου Πανοράματος
2003
Δήμος Εχεδώρου
Ανάπτυξη Στρατηγικής Επικοινωνίας και παροχή υπηρεσιών Τύπου /Δημοσιογραφικής υποστήριξης
2003
Ανατολική Α.Ε.
Ανάπτυξη Στρατηγικής Επικοινωνίας και παροχή υπηρεσιών Τύπου/Δημοσιογραφικής υποστήριξης
2003
Δήμος Θέρμης
Ανάπτυξη Στρατηγικής Επικοινωνίας και παροχή υπηρεσιών Τύπου/Δημοσιογραφικής υποστήριξης
2003