Επικοινωνία

Πίψου 9, Θεσσαλονίκη

Τ.Κ.54627

Τ: 2310 508034

F: 2310 508037

Πίψου 9, Θεσσαλονίκη

Τ.Κ.54627

Τ: 2310 508034

F: 2310 508037

Επικοινωνία
Πίψου 9, Τ.Κ.54627
Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 508034-6
Fax: 2310 508037
e-mail: info@ids-ltd.gr
=